Kies uw land:

NederlandNederland

Kies uw land:

PROTEQ
search

Certificeringen

Bij de gecertificeerde producten worden symbolen gebruikt om specifieke normeringen aan te duiden. Elke normering biedt u een geavanceerde bescherming.

EN 13688:2013

Algemene vereisten van de beschermende werkkledij. Zoals de basis gezondheids- en ergonomische vereisten, alsook veroudering, maataanduidingen, etikettering en gebruikersinstructies.

EN ISO 20471: 2013

Waarschuwingskledij met hoge zichtbaarheid voor professioneel gebruik. Deze kledij heeft tot doel de drager meer te doen opvallen, zowel overdag als ‘s nachts. Veiligheidskleding volgens EN ISO 20471:2013 (+A1:2016) is wettelijk vereist voor iedereen die op straten, wegen en bouwplaatsen werkzaam is. Zelfs als er slechts een beperkt deel van de dag op een werkplaats met verkeer wordt gewerkt, dient er altijd veiligheidskleding te worden gedragen. Het bedrukken, borduren of andere vormen van personaliseren van de reflecterende stof verkleint de oppervlakte aan reflectie, waardoor een minimum oppervlakte aan reflectie verloren gaat. Het personaliseren is daarom niet toegelaten zonder voorafgaande goedkeuring van een aangemelde instantie (“notified body”). Contacteer daarvoor de veiligheidsadviseur.

KLASSE 3
Dient gedragen te worden door iedereen die werkzaam is op bouwplaatsen, wegen waar de maximumsnelheid hoger is dan 60km/u, bij actieve treinrails en bij reddingsoperaties.

Oppervlakte fluorescerend materiaal tenminste 0,80m²
Oppervlakte reflecterend materiaal tenminste 0,20m²

KLASSE 2
Mag gedragen worden door mensen die toezicht houden op de werkzaamheden waarvoor kleding van klasse 3 is vereist. Deze wordt gedragen bij gunstige weersomstandigheden en bij voldoende zichtbaarheid.

Oppervlakte fluorescerend materiaal tenminste 0,50m²
Oppervlakte reflecterend materiaal tenminste 0,13m²

KLASSE 1
Mag alleen gedragen worden door mensen die een bezoek brengen in een gebied waarvoor kleding met klasse 3 is vereist. Deze bezoekers dienen begeleid te worden door mensen die in het gebied werken. Als de werkzaamheden in de loop van de dag variëren, of als u twijfelt, wordt klasse 3 aanbevolen.

Oppervlakte fluorescerend materiaal tenminste 0,14m²
Oppervlakte reflecterend materiaal tenminste 0,10m²

EN 1149-5:2008

Elektrostatische eigenschappen, deel 5, materiaal- en ontwerpvereisten. Deze kledij wordt gedragen om te voorkomen dat door elektrostatische oplading vonken ontstaan die brand of explosies kunnen veroorzaken. EN 1149 bestaat uit verschillende delen die vereisten en testmethodes specificeren om bescherming tegen statische elektriciteit of schade door ontlading te meten. EN 1149-5 beschrijft de prestatievereisten. Het materiaal moet voldoen aan vereisten volgens EN 1149-1 of -3

IEC 61482-2:2009

Beschermende kledij tegen de thermische gevaren van een elektrische vlamboog.
Een elektrische vlamboog is vergelijkbaar met een bliksem die toeslaat in een elektrische installatie als gevolg van een storing (bijvoorbeeld een kortsluiting), wat ernstige brandwonden of andere verwondingen kan veroorzaken. Deze standaard geeft aan of de kleding beschermt tegen elektrische vlamboog en wordt onderverdeeld in verschillende klassen.

Klasse 1: bescherming tegen elektrische vlamboog 4KA
Klasse 2: bescherming tegen elektrische vlamboog 7KA

De kleding wordt getest met een boogspanning tot ongeveer 400V en een boogtijd van 500ms.

EN ISO 11612:2015

Beschermende kledij voor hitte en warmte waar nood is aan kledij tegen beperkte vlamverspreiding en waar de gebruiker kan blootgesteld worden aan stralingswarmte, convectiewarmte, contactwarmte of gesmolten metalen. Deze norm specificeert prestatie-eisen voor kledingstukken die ontworpen zijn om het lichaam van de drager te beschermen tegen hitte en vuur met uitzondering van de handen.

A staat voor beperkte vlamverspreiding;
B staat voor convectiewarmte, 3 te behalen niveaus: B1, B2, B3 waarbij 3 het hoogste niveau is;
C staat voor stralingswarmte, 4 te behalen niveaus: C1, C2, C3, C4 waarbij 4 het hoogste niveau is;
D staat voor aluminiumspatten, 3 te behalen niveaus: D1, D2, D3 waarbij 3 het hoogste niveau is;
E staat voor ijzerspatten, 3 te behalen niveaus: E1, E2, E3 waarbij 3 het hoogste niveau is;
F staat voor contactwarmte, 3 te behalen niveaus: F1, F2 en F3 waarbij F3 het hoogste niveau is.

EN ISO 11611:2007 / EN ISO 11611:2015

Beschermende kledij voor lassen en aanverwante processen. Deze kledij is bedoeld om te beschermen tegen lasspatten, kort contact met de vlam, stralingswarmte en om een elektrische schok te minimaliseren (bij incidenteel contact van +/- 100V).
Deze norm omschrijft de minimale fundamentele veiligheidseisen en testmethodes voor beschermende kleding, met inbegrip van kappen, schorten, mouwen, accessoires en beenkappen die zijn ontworpen om het lichaam van de drager met inbegrip van hoofd ( kappen) en voeten (beenkappen) te beschermen en die moeten gedragen worden tijdens lassen en aanverwante processen.

A1: hierbij voldoet de kleding aan de vereisten voor beperkte vlamverspreiding bij oppervlakte bevlamming.
A2: hierbij voldoet de kleding aan de vereisten voor beperkte vlamverspreiding bij rand bevlamming.
Indeling in 2 klassen:
- klasse 1 biedt bescherming tegen minder gevaarlijke lastechnieken en situaties, veroorzaakt door lagere niveaus van spatten en stralingswarmte.
- klasse 2 biedt bescherming tegen meer gevaarlijke lastechnieken en situaties door hogere niveaus van spatten en stralingswarmte.

EN 13034:2005+A1:2009

Type 6 kleding biedt bescherming tegen mogelijke blootstelling van kleine hoeveelheden spatten of lichte nevel van chemische vloeistoffen en kan gebruikt worden in situaties waar de risico’s worden beoordeeld als laag en een volledige vloeibare barrière niet nodig is. Dit type kleding moet het boven- en onderlichaam volledig bedekken.