Kies uw land:

NederlandNederland

Kies uw land:

PROTEQ
search

Ademhalingsbescherming

Selecteer de ademhalingsbescherming die het best afgestemd is op uw behoeften.

Het dragen van ademhalingsbeschermingsmiddelen is vereist wanneer technische veiligheidsmaatregelen onmogelijk zijn of wanneer ze onvoldoende bescherming bieden voor de gezondheid van de medewerkers.

Er bestaan twee soorten ademhalingsapparatuur om individuele gebruikers te beschermen:

 • Filtertoestellen
 • Zelfstandige ademhalingsapparatuur

Filtertoestellen zuiveren de omgevingslucht door middel van een filter:

 • Wegwerpmaskers
 • Herbruikbaar halfgelaatsmasker of volgelaatsmaskers met filters of filterbussen
 • Vluchtmaskers of kappen met ingebouwde filters
 • Aanblaasfiltersystemen, gecombineerd met maskers of kappen/vizieren
 • Verse lucht ademhalingsapparaten
 • Uitrusting voor persluchttoevoer met gelaatsmasker, filtereenheid en soms een filter 

Isolatietoestellen worden gevoed met lucht en zuurstof uit een externe, onvervuilde bron. Alvorens geschikte ademhalingsapparatuur wordt gekozen, moet altijd het blootstellingsrisico worden beoordeeld:

 • Risico op zuurstofgebrek
 • Type, staat en effect van de contaminenten
 • Kennis van de op de werkplek aanwezige contaminatieniveaus en de blootstellingslimieten voor deze contaminenten
 • Houd rekening met andere relevante gevaren (risico op explosieve atmosfeer)
 • Gebruiksduur van het ademhalingsmasker