Kies uw land:

NederlandNederland

Kies uw land:

PROTEQ
search

Criteria om ademapparatuur te selecteren

Alle ademhalingsbeschermingsmiddelen behoren tot de categorie 3 overeenkomstig de richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen: bescherming tegen grote risico's. 
Ze zijn ontworpen en gemaakt voor:

  • Bescherming tegen stof, dampen, vloeibare aerosolen of gassen en dampen
  • Om de gebruiker volledig te isoleren van de omgevingslucht en zo te beschermen tegen een ruim spectrum aan contaminenten

Zuurstofgebrek: levensgevaar

  • Zuurstof speelt een essentiële rol in het menselijke ademhalingssysteem.
  • Vooral het zuurstofniveau in de directe omgevingslucht bepaalt de keuze van de ademhalingsapparatuur: autonoom of filtering.

Evaluatie van blootstellingsrisico

  • Zuurstofniveau.
  • Type, staat en effect van de contaminenten.
  • Kennis van de op de werkplek aanwezige contaminatieniveaus en de grenswaarden op de werkplek (Workplace Exposure Limits - WELs) voor deze contaminenten.
  • Rekening houden met andere relevante gevaren (risico op explosieve atmosfeer).
  • Gebruiksduur van de ademhalingsbescherming.