Kies uw land:

NederlandNederland

Kies uw land:

PROTEQ
search

Standaarden en wetgeving

De nieuwe EU-richtlijnen voor persoonlijke beschermingsmiddelen streven ernaar de wetgevingen van de lidstaten te harmoniseren en bepalen nieuwe voorwaarden waaraan de producten en hun gebruikers moeten voldoen. De Europese standaarden definiëren de technische eigenschappen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan deze nieuwe vereisten.

  • Richtlijn 89/656/EEG schrijft de vereisten voor die de werkgevers moeten implementeren voor het verstrekken en gebruiken van PBM voor hun werknemers.
  • Richtlijn 89/686/EEG schrijft de belangrijkste vereisten voor om beschermende handschoenen op de Europese markt te mogen verkopen.

Alle Honeywell producten beantwoorden aan standaard EN 420. Deze standaard schrijft de algemene criteria voor betreffende comfort (maat en handvaardigheid), labeling en onschadelijkheid (chroomgehalte en pH-niveau).

*Nummer certificatie-instantie

Europese pictogrammen - Belangrijkste standaarden

De handschoenen zijn goedgekeurd voor een specifiek gebruik en voldoen aan de volgende standaarden: