Kies uw land:

NederlandNederland

Kies uw land:

PROTEQ
search

Gids voor ademhalingsbescherming

De keuze van de filter heeft tot doel optimale voorwaarden te creëren voor de veiligheid van de gebruiker. De beschermingsfactor is afhankelijk van de luchtdichtheid van het gezichtsstuk (maskers voor gebruik met filters) of volledige apparatuur zoals aanblaasfiltersystemen.

1) Ken uw toxiciteitsniveaus
Chemische formules zijn complex. Dezelfde formule kan verschillende namen hebben. De enige betrouwbare referentie is het CAS-nummer.

CAS: vraag uw leverancier naar het CAS-toxiciteitsnummer. Vraag het internationale veiligheidsblad op: op die manier kunt u de potentiele risico's en de te vermijden interacties controleren.

Dit omvat verschillende niveaus:

 • MAC waarde: de blootstellingslimiet op de werkplek gedurende een periode van 8 uur, in ppm (parts per million) of mg/m 3 (concentratie).
 • TLV: de drempellimietwaarde op korte termijn (10-15 minuten).
 • ILD: Direct dodelijke dosis: dit vereist de onmiddellijke evacuatie van het gebied.

Het internationale veiligheidsblad geeft ook informatie over:

 • De chemische vorm van het product (gas, damp, stof, afhankelijk van de temperatuur, vochtigheid, zijn evolutie, zijn interacties).
 • Zelf-waarschuwende eigenschappen (geur, kleur).
 • De bijbehorende risico's (ogen, huid, carcinogeen, explosief).

2) Ken de concentratie van een toxische stof in de specifieke omgeving

 • In ppm of mg/m 3 , bijvoorbeeld 7.500 ppm.

3) Kies de juiste bescherming: masker, halfgelaatsmasker, luchttoevoer of ondersteunde ademhaling?
De nominale beschermingsfactor (NPF) is vereist om het juiste product te selecteren, bijvoorbeeld:

Hypothese: De MAC (Maximaal Aanvaardbare Concentratie) van het product is 10 ppm en de externe concentratie bedraagt 7.500

Externe concentratie = 7.500/10 = 750
MAC 10
De NPF is 750.
De NPF wordt in de norm ook gedefinieerd als het omgekeerde van de totale binnenwaartse lekfactor.

Wat zijn de NPF's van onze gezichtsmaskers? De NPF wordt voor al onze gezichtsbeschermingen aangegeven in de referentietabel voor elk model in deze catalogus. Een NPF van 750 ligt tussen 500 en 1.000, dus moeten we een bescherming met NPF 1.000 kiezen. 

 • Een volgelaatsmasker met een P3-filter.
 • Of een volgelaatsmasker met gecombineerde gas-/deeltjesfilter.
 • Of een aanblaasfiltersysteem zoals de Compact Air 200.

Hoe gevaarlijker een toxische stof wordt geacht te zijn, hoe meer de keuze zorgvuldig en goedgekeurd moet zijn. Voor een filtersysteem wordt gebruikt, moet het volgende verzekerd zijn:

 • Het minimale zuurstofniveau moet gecontroleerd zijn.
 • De zelf-waarschuwende eigenschappen moeten bekend zijn.

4) Als er gevaar is voor de huid of de ogen
Geeft de keuze van de oogbescherming als prioriteit aan (conjuctivitis, irritatie, roodheid, branderig gevoel, enz.).

Na contact met het gas of de damp:

 • Een volgelaatsmasker is verplicht.

Na contact met een vloeistof of projectie:

 • Een halfgelaatsmasker gecombineerd met een veiligheidsbril die geschikt is voor werk met de toxische stof, wordt aanbevolen.

Kies in geval van twijfel een volgelaatsmasker. 
Het oogrisico vormt een belangrijk functioneel risico. Merk op dat het moeilijk is om aan een risico te ontsnappen als de ogen aangetast zijn.